Partner Informatie

Alle informatie over een partnerschap met Ridderkerkpas leest u hier. Belangrijkste om te weten is dat u er dan mede voor zorgt dat iedereen in Ridderkerk mee kan doen én MEEDOEN VOOR U GRATIS IS!

De Ridderkerkpas is een kortingspas voor mensen met een laag inkomen in Ridderkerk. Op de pas staat een persoonlijk tegoed, dat houders gebruiken om deel te nemen aan sportieve en culturele activiteiten bij verenigingen of organisaties die bij de Ridderkerkpas zijn aangesloten. Heeft u een vereniging of organisatie en wilt u zich aansluiten bij Ridderkerkpas? Als partner brengen wij u onder de aandacht van de Ridderkerkpashouders en vergroot u het bereik van uw vereniging of organisatie.

Welke voordelen heb ik als partner?

Zodra u partner bent, krijgen alle Ridderkerkpashouders toegang tot uw aanbod. Daarnaast bieden we verschillende promotiemogelijkheden:

 • U promoot uw activiteit of actie op de aanbod-pagina.
 • U krijgt een eigen webpagina, waarop u uw aanbod met foto, kortingen en andere relevante informatie kunt plaatsen.
 • Deelname aan het programma binnen je gemeente is een gemakkelijke manier om maatschappelijk verantwoord te ondernemen én meer omzet te maken.

Hoe word ik partner?

Door een mail te sturen naar partners@ridderkerkpas.nl of direct door te klikken op onderstaande button:

Meld u nu aan


Hoe werkt het?

Als partner van de Ridderkerkpas heeft u de mogelijkheid om een activiteit of een actie aan te bieden.

1. Activiteit

De Ridderkerkpashouder heeft een tegoed op de pas staan. De hoogte hiervan en de bestedingsmogelijkheden zijn afhankelijk van leeftijd en woonplaats. Het tegoed kan een Ridderkerkpashouder bijvoorbeeld besteden aan:

 • Contributie voor een sportvereniging.
 • Het volgen van een cursus.
 • De aanschaf van een fiets, een computer en/of deelname aan schoolactiviteiten.
 • ....... en/of het budget van de Ridderhelden

2. Actie

Op vertoon van de Ridderkerkpas ontvangt de houder een korting op bijvoorbeeld de toegangsprijs, deelname aan een cursus of de aanschaf van een product.

Voorwaarden voor een actie

 • De korting moet zodanig zijn dat het een daadwerkelijke prijsverlaging betekent.
 • Het moet een directe korting zijn, dus geen 2 voor de prijs van 1.
 • Het moet een echte korting zijn, dus geen gratis proefles, open dag, kennismaking o.i.d.
 • De actie moet aan alle Ridderkerkpashouders onder dezelfde voorwaarden worden aangeboden als aan niet-Ridderkerkpashouders.
 • U draagt zorg voor een correcte afhandeling van mogelijke klachten van Ridderkerk pashouders over de actie. U brengt Ridderkerkpas daarvan op de hoogte, als dat noodzakelijk is.
 • U informeert Ridderkerkpas tijdig over wijzigingen, zoals prijswijzigingen of wijzigingen in exploitatie, tenaamstelling en de actie(s).
 • Ridderkerkpas besteedt uiterste zorg en aandacht aan de juiste weergave van uw actie, maar staat niet in voor eventuele onjuistheden.
 • Ridderkerkpas selecteert acties van partners ter promotie van de Ridderkerkpas.
 • Gedurende de actieperiode communiceert u geen betere actie met andere partijen en/of via andere kanalen.

Algemene voorwaarden

 • Het staat Ridderkerkpas vrij om u als partner te accepteren. Uw activiteit of actie past binnen de doelstellingen en het beleid van de Ridderkerkpas. Uiteindelijk bepaalt Ridderkerkpas of de actie gepubliceerd wordt. Hierbij wordt gelet op diversiteit en vernieuwing binnen het totale aanbod aan activiteiten en acties. 
 • Ridderkerkpas biedt geen recht op exclusieve deelname.
 • U krijgt bij deelname aan Ridderkerkpas een vermelding op de website van de Ridderkerkpas.
 • Bij een vermoeden van fraude (de pas is niet van degene die voor u staat) bent u gerechtigd om een legitimatie te vragen. In geval van fraude bent u verplicht de Ridderkerkpas in te nemen en hiervan melding te maken bij Ridderkerkpas.
 • Van deze voorwaarden afwijkende afspraken, aanvullingen op of gewenste wijzigingen zijn uitsluitend geldig als zij schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen ondertekend.
 • U stemt communicatie-uitingen, zoals banners of folders, met Ridderkerkpas af.

Registratieplicht

 • De Ridderkerkpashouder kan in Mijn Account zien aan welke activiteiten hij hoeveel van zijn tegoed heeft besteed en hoeveel korting hij op acties heeft genoten. Dit kan alleen als alle gebruik correct wordt geregistreerd.
 • U bent dan ook verplicht om alle Ridderkerkpashouders te registreren die van uw activiteit of actie gebruik maken. Dit gebeurt met behulp van één van de gebruiksvriendelijke oplossingen die wij ter beschikking stellen.

Hoe krijg ik het bij mij bestede Ridderkerkbudget vergoed?

Wanneer een pashouder gebruik wil maken van uw activiteit, registreert u dat via onze app of een van de andere oplossingen. Na het scannen van de Ridderkerkpas ziet u hoeveel tegoed de pashouder nog bij u kan besteden. U geeft het voor deze activiteit geldende tarief in (of het nog beschikbare bedrag indien dit lager is) en drukt op Akkoord. Het gebruik is bij ons geregistreerd en wordt in de maand erop aan u uitbetaald.


Hoe werkt de Scan'r App?

Wil je als aanbieder gebruikmaken van de gratis Scan'r App? Bekijk hier de uitlegvideo.

Hoe werkt de Webterminal?

Wil je als aanbieder gebruikmaken van de Webterminal? Bekijk hier de uitlegvideo.


Ik heb een vraag

Neemt u dan contact op met ons door een mail te sturen naar partners@ridderkerkpas.nl

Naar boven