Mantelzorgpluim

Mantelzorgers zijn onmisbaar voor de samenleving. Met hulp van mantelzorgers kan iedereen zo lang mogelijk meedoen in de maatschappij.

Daarom geeft de gemeente Ridderkerk als blijk van waardering alle mantelzorgers ieder jaar een Pluim in de vorm van een Ridderkerkpas met een tegoed van € 100,00. Dit tegoed kunt u besteden bij de diverse Ridderkerkse winkels.

Om in aanmerking te komen voor de Mantelzorgpluim zijn wel een aantal criteria van toepassing, te weten:

  • De zorgontvanger is woonachtig in de gemeente. 
  • De zorgontvanger is beperkt, ziek of verslaafd. 
  • De verleende mantelzorg is onbetaald. 
  • De mantelzorger verleent meer dan acht uur per week zorg aan de zorgontvanger 
  • Mantelzorger heeft in voorgaande 12 maanden ten minste 3 maanden onafgebroken mantelzorg verleend. 
  • Er is een sociale relatie tussen mantelzorger en zorgontvanger
  • De zorgontvanger zou zonder mantelzorg meer professionele zorg nodig hebben.

De Pluim voor Mantelzorgers 2023 zal worden verstrekt in november. 

Let op: U kunt de Pluim voor mantelzorgers aanvragen tot en met 15 september 2023. Bewaar uw oude pas ook weer als deze leeg is. Indien u in 2024 wéér recht heeft op de Pluim voor mantelzorgers, dan wordt het nieuwe bedrag wederom op deze pas gestort. U ontvangt geen nieuwe pas meer!

Hou deze website en van Facet Mantelzorg in de gaten! 

Registreren

Registratie als mantelzorger kan u vele voordelen opleveren. Ook zonder de pluim. U kunt zich kosteloos registreren bij Facet Mantelzorg. U wordt op de hoogte gehouden van allerlei ontwikkelingen die voor u als mantelzorger belangrijk kunnen zijn & u kunt in contact komen met andere mantelzorgers. U kunt zich hier registreren.

Naar boven